Politika privatnosti

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Svrha obaveštenja o obradi podataka o ličnosti

Ovim Obaveštenjem o politici zaštite privatnosti na veb-sajtu KucKuc.rs i obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje), informišu se korisnici KucKuc.rs servisa koji se nalazi na internet adresi https://kuckuc.rs (u daljem tekstu: Servis), o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), kao i druge zakonske i podzakonske propise, veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa Zakon.

Prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o ličnosti, pridržavaćemo se važećih propisa Republike Srbije.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu: info@kuckc.rs.

O Servisu

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža vlasnik Servisa.

Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci.

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

Pravni osnov obrade

Za pojedine svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je istaći da možete povući svoj pristanak u bilo kom trenutku i bez obrazloženja, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka može biti ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitimni interes za obradu vaših podataka, primera radi, kada je takva obrada neophodno potrebna radi sprečavanja eventualnih prevara ili zloupotreba.

Postoji mogućnost obrade vaših ličnih podataka, kada postoji zakonski osnov, kao npr. u skladu sa zakonskom obavezom iz člana 45. Zakona o oglašavanju, kojom je predviđena obaveza prenosioca oglasne poruke da za vreme trajanja oglašavanja, kao i 30 dana po isteku oglasa bude u mogućnosti da jasno identifikuje lice koje se oglašava.

Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva, obavestićemo vas o tome.

Koje lične podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Određeni deo usluga Servisa ne zahteva nikakav oblik registracije, omogućavajući vam da posetite naš sajt bez pružanja informacija o tome ko ste. Međutim, neki servisi mogu od vas zahtevati da nam dostavite vaše lične podatke, koji mogu uključivati podatke koji vas direktno identifikuju, kao što su korisničko ime, datum rođenja psa, e-mail adresa i telefonski broj.  Možemo prikupljati i koristiti lične podatke radi komunikacije sa vama u svrhe koje su evidentne iz okolnosti ili o kojima vas obaveštavamo prilikom prikupljanja vaših ličnih podataka. 

Lični podaci koji se koriste za analitiku korišćenja: Možemo prikupljati i obrađivati informacije o vašim posetama ovom veb-sajtu, kao što su stranice koje ste posetili, veb-sajt sa kojeg ste pristupili našem sajtu ili pretrage koje vršite. Takve informacije koristimo kao pomoć za unapređenje sadržaja našeg sajta za interne potrebe, radi istraživanja tržišta. U tom postupku, možda ćemo instalirati “kolačiće” kojima se prikupljaju podaci o nazivu domena korisnika, vašem internet servis provajderu, vašem operativnom sistemu i datumu i vremenu pristupa. 

“Kolačić” predstavlja malu datoteku sa informacijama, koji se šalje na vaš pretraživač i skladišti na hard disku vašeg kompjutera. Možete podesiti vaš pretraživač da vas obavesti kada primite “kolačić”, čime dobijate mogućnost da odlučite da li želite da ga prihvatite, ili ne. Međutim, ako ga ne prihvatite, možda nećete moći da koristite sve funkcionalnosti vašeg pretraživača. 

Povremeno, možemo koristiti internet tagove odnosno znake (takođe poznate kao oznake koje pokreću akciju, GIF-ove od jednog piksela, čiste GIF-ove, nevidljive GIF-ove i GIF-ove od 1×1 piksel) i kolačiće na ovom sajtu i možemo rasporediti takve tagove/kolačiće uz podršku trećih strana odnosno partnera za oglašavanje ili partnera koji pružaju usluge veb analize, a koji se mogu nalaziti u stranoj državi i koji mogu skladištiti odgovarajuće informacije (uključujući vašu IP adresu) u stranoj državi. Ovi tagovi/kolačići se postavljaju na oglase na internetu koji dovode korisnike do ovog sajta i na različite stranice ovog sajta. Koristimo ovu tehnologiju radi merenja reakcije korisnika na naš sajt i naše kampanje oglašavanja (uključujući podatke o tome koliko puta je stranica otvorena i koje informacije su tražene) kao i procene vašeg korišćenja ovog veb- sajta. Naši vendori i partneri koji pružaju usluge veb analize mogu biti u mogućnosti da, pomoću ovih kolačića/tagova, prikupljaju podatke o posetiocima našeg i drugih sajtova, mogu za nas sastavljati izveštaje o aktivnosti veb-sajta i mogu obezbediti dalje usluge vezane za korišćenje veb-sajta i interneta. Oni mogu obezbediti takve informacije drugim stranama ako za to postoji pravni zahtev, ili ako oni angažuju druge strane da vrše obradu informacija u njihovo ime. Možete sprečiti ili zaustaviti instalaciju i skladištenje kolačića podešavanjem pretraživača i preuzimanjem i instaliranjem besplatnog dodatka (Add-on) za blokiranje kolačića, dostupnog na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti koristite sve funkcije našeg veb-sajta.

Pretežan deo obrade ličnih podataka koju vršimo javlja se u postupku registracije korisnika Servisa, prilikom popunjavanja registracionog formulara. Podaci koje najčešće obrađujemo su: korisničko ime, datum rođenja psa, e-mail adresa i telefonski broj.
Da biste postali registrovani korisnik Servisa, potrebno je da nam ostavite neke podatke o identifikaciji prilikom registracije, kao što su šifra i lozinka.

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

U svakoj situaciji kada nam ostavljate određene podatke, bićete jasno obavešteni o tome za koju svrhu su podaci neophodni, te koji je rok njihovog čuvanja.

Pojedine vaše podataka možemo koristiti u svrhu slanja obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, akcija, novosti kao i drugih obaveštenja. Uvek vam je na raspolaganju mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

Period čuvanja podataka

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim.

Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do brisanja vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Naš legitimni interes

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

  • dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom;
  • održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
  • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
  • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
  • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće;
  • identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka, koje ste dostavili prilikom registracije, kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti  u svrhu dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom, kao i u slučaju postojanja sumnje da se određene prevarne ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu info@kuckc.rs.

Bezbednost podataka

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg Zakona, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

Prava korisnika Servisa u vezi sa ličnim podacima koje obrađujemo

TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa Zakonom.
Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog interesa, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa. 

PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU:pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd,telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: info@kuckuc.rs.

Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu info@kuckuc.rs.

Ostvarivanje navedenih prava omogućićemo vam u skladu s odredbama Zakona u primerenom roku i bez nepotrebnih odlaganja. U skladu sa Zakonom dužni smo da po zahtevu zainteresovanog lica postupimo najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana, ukoliko je to neophodno, a uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje obavestićemo zainteresovano lice u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ko ima pristup vašim podacima

Pristup vašim podacima o ličnosti ima samo vlasnik Servisa i njegovi zaposleni, kao i saradnici vlasnika Servisa kojima su ti podaci nužni za obavljanje njihovog posla, tj. za koje postoji “potreba saznanja” (tzv. načelo “need to know”).

Prikupljene podatke o ličnosti prosleđujemo obrađivačima (vendorima) sa kojima vlasnik Servisa ima zaključen odgovarajući ugovor, nadležnim državnim organima, kao i drugim licima, a u skladu sa pravom Republike Srbije.

Reklame i drugi sponzorisani sadržaj

Informacije koje posedujemo o vama koristimo – uključujući informacije o vašim interesovanjima, aktivnostima i vezama – da bismo izabrali i personalizovali reklame, ponude i drugi sponzorisani sadržaj koji vam prikazujemo.

Informacije koje posedujemo koristimo da bismo pomogli oglašivačima i drugim partnerima da izmere delotvornost i distribuciju svojih reklama i usluga i razumeju vrste osoba koje koriste njihove usluge i kako ljudi komuniciraju sa njihovim veb lokacijama, aplikacijama i uslugama.

Oglašivačima nudimo izveštaje o vrsti osoba koje pregledaju njihove reklame i kakav je učinak njihovih reklama, ali ne delimo identifikujuće informacije (informacije kao što su vaše ime ili adresa e-pošte koje se mogu koristiti za kontakt ili kojima možete biti identifikovani) osim ako nam ne date dozvolu. Takođe potvrđujemo koje su vas reklame na Servisu navele na kupovinu ili aktivnosti sa nekim oglašivačem.

Mi ne dajemo dozvolu i ne prodajemo vaše podatke o ličnosti trećim stranama u njihove sopstvene marketinške svrhe, osim u situacijama kada ste dali svoju saglasnost. 

Pristanak i opoziv pristanka

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu: info@kuckuc.rs.

Završne odredbe

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (15. avgust 2019. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja blagovremeno ćemo vas obavestiti objavom na veb-sajtu.

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd