Nemački ovčar

Nemački ovčar

Nemački ovčar

Nemački ovčar potiče od starog nemačkog psa Hofwachtera. Prvi put se pojavljuje 1704. god. na dvoru kralja Leopolda l. Konačan oblik posle dugogodišnje selekcije dao je Mens Emil Frederic von Stephantiz.


Godine 1899. amateri su osnovali prvo Društvo nemačkog ovčara, koje je objedinjavalo vise od 30.000 članova, raspoređenih u stotinak klubova. Ovaj pas je hrabar, inteligentan, odan u potpunosti, poslušan, podčinjen svom gospodaru. Uvek u stanju pripravnosti, on žestoko brani gazdu i pri najmanjoj opasnosti, cak i ako nije obučen za to.


Obdaren jednim od najboljih njuhova na svetu, postao je majstor u praćenju traga. Ovo je pas koji ima potrebu da dominira i zbog toga mora da bude vođen čvrstom rukom gospodara, koji ce biti sposoban da mu nametne svoju volju. Obuka će usmeriti ponašanje životinje, na ovaj ili onaj način. Može postati opasan mehanizam napada i odbrane, ili pak u drugom slučaju izvanredan kućni ljubimac. Ovaj miran pas, može veoma dobro da živi u stanu, pod uslovom da mu se omogući svakodnevno trčanje i da može da se troši. Neophodno ga je kupiti kod dobrog uzgajivača koji može da Vam pruzi sve potrebne podatke o roditeljima psa i njegove karakteristike. U okviru legla, nikada ne treba izabrati štene koje izgleda super aktivno ili uplašeno, jer, pre ili kasnije, ono može da postane agresivno.


Nemački ovčar je malo izdužen, snažan i muskulozan pas. Njegova dlaka je otporna na hladnoću. Muževnost mužjaka i ženstvenost ženke treba da su očigledni. Način na koji se pas kreće i kako se ponaša mora jasno da pokaze da je u zdravom telu zdrav duh i da su time stvoreni i telesni i psihički uslovi koji mu omogućavaju da u svako doba i sa najvećom izdržljivošću bude korišćen kao radni pas. On predstavlja skladnu sliku prirodne plemenitosti i sigurnosti koja uliva poverenje. Nemački ovčar je kasač i njegov način hoda je dijagonalan redosled pokreta nogu. Zbog toga noge treba da su tako uglovane da pas istura zadnje noge do sredine tela i da prednjim nogama zahvata isto toliki prostor ispred sebe, a da se pri tome linija leđa bitno ne menja.


Nemački ovčar je pas iznad srednje veličine. Visina u grebenu iznosi prosečno 60 cm. Treba meriti štapom, pošto se dlaka pritisne uz telo, i to po vertikali koja ide od grebena do tla, a dodiruje lakat. Željena visina za ovčara nalazi se negde između 60 i 65 cm kod mužjaka i 55 do 60 cm kod ženki. Odstupanje iznad i ispod ove mere umanjuje radnu i uzgojnu vrednost. Kosti su mu lake ali snažne. Njegova dlaka je otporna na nevreme. Treba težiti ka dopadljivom izgledu psa, ali time ne treba dovoditi u pitanje upotrebljivost psa. Nemački ovčar ostavlja na promatrača utisak urođene snage, inteligencije i okretnosti, potpuno skladne građe u kojoj ništa nije suvišno ili nedostaje. I kada je najživljeg temperamenta mora da bude vodljiv, da se prilagođava svakoj situaciji i da određene poslove izvršava sa radošću i voljom. Mora iskazivati srčanost i čvrstinu i, kad treba, mora da brani svog gospodara ili njegovo imanje. Mora da rado napada kad to njegov gospodar želi; mora da bude vrlo oprezan, pa ipak prijatan kućni prijatelj, blag u odnosu na poverenju u okolini, naročito prema deci i ostalim životinjama. Sve u svemu, skladna slika prirodne plemenitosti i sigurnosti koja uliva poštovanje.

Izvor:https://www.facebook.com/791553134217570/posts/nemacki-ovcar-potice-od-starog-nemackog-psa-hofwachtera-prvi-put-se-pojavljuje-1/869061659800050/

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd