Da li psi pate od depresije?

Da li psi pate od depresije?

Činilo se da se Mak osećao loše tokom poslednjih nekoliko nedelja. Izgubio je apetit, nije jeo ni pio onako kako je to uobičajeno činio i tako je brzo gubio kilograme. Činilo se da je letargičan i provodio je puno više vremena nego obično spavajući. Kad se probudio, činilo mi se da je nervozan.
Niti jedna uobičajena aktivnost koja ga je obično usrećivala nije ga zanimala. Svaki psiholog koji vidi osobu sa Makovim simptomima zaključio bi da on verovatno pati od stresa i njegove najčešćg stanja, depresije. Problem je što Mak nije osoba, već nemački ovčar.


Bilo je to krajem osamdesetih, kada je Nicholas Dodman sa Veterinarske škole Univerziteta Tufts stajao pored kolege koji je gledao psa koji je doveden na kliniku za ponašanje životinja. Pas je pokazivao simptome slične Maku. Izdvajajući od onoga što je znao o simptomima ponašanja kod ljudi, dr Dodman je zaključio da je pas koga je pregledao tog dana bio pod stresom i depresivan. Za čoveka sa ovim simptomima dijagnoza bi bila klinička depresija. Kolega je odmahnuo glavom i upozorio ga na opasnost da se prema psima postupa kao da osećaju takve ljudske osećaje. Njegov kolega je tvrdio, „ Psi ne doživljavaju ista mentalna stanja i osećaje kao ljudi “.


Dr Dodman je odgovorio: „Gle, mozak psa je strukturno sličan ljudskom biću. Biohemija nervnog sistema psa deluje potpuno isto kao i kod ljudi. Sada znamo da su stres i depresija kod ljudi praćeni hemijskim i hormonskim promenama. Ovde imamo psa koji pokazuje iste vrste simptoma koje bismo mogli opaziti kod stresne i depresivne osobe. Dozvolite mi da predložim eksperimentalni tretman. Dajmo psu antidepresive, iste vrste koje koristimo kod ljudi, i videćemo šta se dešava.”
Ono što se dogodilo stvorilo je istoriju od kada se ponašanje psa dramatično poboljšalo i od tada su veterinari počeli da prihvataju činjenicu da psi, kao i ljudi, mogu da trpe zbog psiholoških i fizičkih posledica stresa.Kada su istraživači ponašanja postali zainteresovani za proučavanje stresa kod pasa, naišli su na neke probleme. Psi ne pričaju, pa nam ne mogu reći kada se osećaju napeto i anksiozno. To je značilo da su se istraživači morali oslanjati na vidljive znakove i signale psa. To je bio i naćin koje je dr Dodman koristio i koji uključuje tumačenje različitih znakova, posebno zasnovane na govoru tela pasa, kao što su posmatranje pasjih ušiju i aktivnosti pasjeg repa. Do proboja za proučavanje psećeg stresa došlo je kada su istraživači prepoznali da psi pod stresom izlučuju iste hormone vezane uz anksioznost kao i ljudi. Kritični pokazatelj stresa je količina kortizola koji se oslobađa u krvni sistem, jer on igra presudnu ulogu u reakciji tela na različite vrste stresora. Na primer, kod pasa povećan nivo kortizola može ukazivati na nagli porast stresa od iznenadnog zastrašujućeg stimulusa. Za istraživače, koncentracija kortizola je sredstvo koje je od velike važnosti jer je moguće u realnom vremenu utvrditi količinu stresa koju pas oseća.


Pretpostavimo da je istraživač bio zainteresovan za merenje kontinuiranog nivoa stresa koji pas doživljava tokom dana, nedelja ili duže. Ovo bi zahtevalo uzimanje mnogo briseva pljuvačke tokom dužeg vremena, možda u dnevnom rasporedu. Ne samo da je ovo naporan proces, već je i radioimuno ispitivanje određivanja koncentracije kortizola u svakom uzorku složeno i skupo.  

“Znatno niži nivoi kortizola, što ukazuje na niži nivo dugotrajnog stresa, pronađeni su kod pasa čiji su se vlasnici često igrali sa njima.”  


Srećom, razvijena je nova tehnika. Ispostavilo se da molekuli kortizola u krvi imaju tendenciju da se ugrađuju u krzno. Studije na ljudima pokazale su povećani nivo kortizola u kosi osoba koje pate od hroničnog bola, ljudi koji su nezaposleni i onih koji imaju stalnu depresiju. Na osnovu takvih otkrića može se pretpostaviti da će psi koji žive sa dugoročnim nivoom stresa pokazati veće količine kortizola u krznu. To je bila osnovna hipoteza koju je usvojio tim istraživača na čelu sa Linom Roth na odeljenju za biologiju na Univerzitetu Linkoping u Švedskoj. Ispitni subjekti su bili 59 Nemačkih ovčara. Istražitelji su odlučili da ograniče svoje testiranje na jednu pasminu kako bi umanjili verovatnoću eventualnih genetskih razlika. Psi su testirani tri puta, u januaru, maju i septembru iste godine. U to vreme su uzeti uzorci krzna i analizirani na nivo kortizola. Pored toga, vlasnici pasa ispunili su nekoliko različitih istraživačkih upitnika koji su dizajnirani sa ciljem da daju informacije o ličnosti pasa, njihovom tipičnom ponašanju i načinu života koji psi najčešće doživljavaju. Kao što bi se moglo očekivati sa tako mnogo mera, prijavljen je veliki broj rezultata, od kojih su neki pokazali složene i teške interpretacije nalaza. Međutim, najimpresivniji nalaz bio je obrazac rezultata, koji je pokazao da psi koji na pozitivan način interaguju sa ljudima, imaju mnogo manju verovatnoću da će doživeti hronični odgovor na stres koji se vremenom širi. Znatno niži nivo kortizola, što ukazuje na niži nivo dugotrajnog stresa, otkriven je kod pasa čiji su se vlasnici često igrali sa njima. Konačno, potvrđujući mnoge ranije izveštaje, koji su pokazali da upotreba nagrade tokom obuke ima blagotvorniji uticaj na pse od primene sile ili discipline, ova studija je otkrila niže nivoe kortizola za pse čiji vlasnici izjavljuju da obično nagrađuju psa poslasticom ili im daju da se igraju igračkama kada se pas ponaša korektno. Istraživači su sumirali svoje rezultate govoreći: „Možda nije iznenađujuće, ali ipak dobrodošao rezultat je da je pronađena negativna povezanost između nivoa kortizola i toga koliko se često vlasnik igrao sa svojim psom, kao i da li su vlasnici koristili igračku kod nagrađivanje njihovog psa. Oba ova rezultata mogu odražavati da su prijateljski i ohrabrujući odnosi povezani sa manjim stresom kod pasa. ” 


Dobra vest ove studije je da se smanjenje nivoa stresa kod pasa može dobiti jednostavno iz uobičajenih kratkih epizoda koje uključuju pozitivne interakcije. Ko bi pomislio da jednostavnim bacanjem teniske loptice efikasno pružate svom psu antidepresivni efekat koji smanjuje stres.

Izvor: https://www.psychologytoday.com/us/blog/canine-corner/201609/can-dog-really-suffer-depression

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd