Veterinarska ambulanta “Spina”

Veterinarska ambulanta “Spina”

Informacije

18951444_2301303550095659_306564840626857614_n
0

0ocena

POPULARNO

Veterinarska ambulanta “Spina”

Naša delatnost je pružanje veterinarskih usluga iz oblasti dijagnostike, terapije i hirurških intervencija na inhalacionoj anesteziji kao i stacionarnog lečenja pasa, mačaka i glodara.

Komunikacija i principi poslovnosti i  saradnje:

Tokom našeg dugogodišnjeg  iskustva u bavljenju ovim poslom naučili smo da je veoma bitno imati profesionalan i korektan odnos sa vlasnicima naših pacijenata. Nama je veoma bitno da od vlasnika dobijemoprave informacije o pojavi simptoma i primećenih promena, eventualne hronične ili ranije lečene bolesti, kao i eventualno samoinicijativno davanje lekova, što nije redak slučaj.

Mi ćemo Vam  nakon opšteg pregleda dati svoje mišljenje, preporuke i potrebne dijagnostičke metode, odnosno naš plan  kako bi došli do dijagnoze, odnosno do neophodne terapije ili intervencije koja bi pomogla Vašem ljubimcu. Naravno da ćemo Vam uz predložene dijagnostičke metode, terapije ili intervencije  reći okvirne cene. Insistiramo na stvaranju poverenja u komunikaciji sa vlasnicima, jer bez obostrane saradnje, vrlo je teško rešiti teže slučajeve u veterinarskoj medicini.

Od nas možete da očekujete vrlo strpljiv i temeljan  pristup, u protivnom, ako ne steknete takav utisak, molimo Vas, uputite nam kritiku, jer ćemo je razmotriti. U našoj praksi, trudimo se da vaši ljubimci što manje budu izloženi stresu i bolu tokom pregleda i intervencija. Ponekad preporučimo sedaciju ili anesteziju, jer je to često mnogo bolje rešenje nego pokušavati sa grubim metodama fiksacije i slično. Prilikom izdavanja rezultata, nalaza,preporuka i mišljenja , insistiramo na pismenom putu uz pečat naše ordinacije i potpis ordinirajućeg DVM, jer smatarmo da je to jedini ispravan  način, i ne uvažavamo  drugi oblik   nalaza, rezultata i preporuka.

Cene i način plaćanja :

Molimo Vas da nas putem telefona kontaktirate po pitanju cena pojedinih intervencija i dijagnostičkih ili hirurških procedura, jer postoje značajne razlike u ceni u zavisnosti od vrste i težine pacijenta, postojanju više metoda za hirurške zahvate, kao i za dijagnostičke procedure. Plaćanje se obavlja u domaćoj valuti, ili čekovima građana, pri čemu postoji i mođućnost odloženog plaćanja putem čekova.

Lokacija

Informacije o kontaktu

0ocena

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd