Veterinarius – Petšop + Veterinar

Veterinarius – Petšop + Veterinar

Informacije

107599807_1225729514435831_2220155625003980115_o
0

0ocena

POPULARNO

Veterinarius – Petšop + Veterinar

Dr vet. med. Nikola Janićijević, diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu.
Nakon završenih studija svoje usavršavanje je usmerio na rad u maloj praksi tj. na rad sa kućnim ljubimcima.
Oblasti interesovanja: ultrazvučna i rendgenska dijagnostika.
Neprekidno se usavršava i pohađa seminare.
Posećene edukacije:
SASAP - "Prevencija, redovno testiranje i "slow kill" tretman kod "Bolesti srčanog crva" u svakodnevnoj praksi", 1st EEVC - Beograd, obuhaćena predavanja iz rendgenske dijagnostike i kožnih oboljenja, VI Naučni simpozijum - Reprodukcija domaćih životinja i oboljenja mlečne žlezde, IX Royal Vet seminar - Bolesti lokomotornog aparata i menadžment bola...

Lokacija

Informacije o kontaktu

0ocena

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd