Udruženje “Nada za životinje – Riska”

Udruženje “Nada za životinje – Riska”

Informacije

Untitled
0

0ocena

POPULARNO

Udruženje “Nada za životinje – Riska”

Udruženje "Nada za životinje - Riska" je organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom životinja, zagovarajući ideju prava životinja.

Organizacija je osnovana 2013. godine iako njeni osnivači imaju višegodišnji "staž" u oblasti zaštite životinja.

Aktivnost po kojoj je Udruženje prepoznatljivo jeste upravljanje prihvatilištem za napuštene pse "Riska" u Beogradu.

Prihvatlište  "Riska" postoji još od 2000.godine ali od 2013. godine "Nada za životinje - Riska" preuzima upravljanje istim.

S obzirom da je problem napuštenih životinja još uvek nerešeno pitanje u našoj zemlji, naše aktivnosti su prevashodno usmerene na omogućavanje opstanka prihvatilišta.

Sve naše životinje su čipovane, vakcinisane i sterilisane. Nažalost, zbog ograničenih kapaciteta (200 pasa) nismo u mogućnosti da preuzimamo nove životinje u broju u kome je to potrebno s obzirom na konstantan priliv.

Naš cilj jeste da psima pronađemo adekvatno udomljenje, ali kako nismo u mogućnosti da to uvek  učinimo važno nam je da im obezbedimo pristojne uslove i kvalitetan život u prihvatilištu.

Naš opstanak i rad zavise isključivo od donacija građana i pravnih lica.

Kao Udruženje za zaštitu životinja zalažemo se za sistemska rešenja u oblasti zaštite svih životinjskih vrsta, a posebno vrsta koje čovek eksploatiše i koristi u različite svrhe.

Posebno smo aktivni i  u oblasti zaštite oglednih životinja.

Zalažemo se za opštu humanizaciju društva koja podrazumeva korenitu promenu stava i odnosa prema životinjama.

Pitanje prava životinja sagledavamo samo kao deo opšteg pitanja prava na život.

Lokacija

Informacije o kontaktu

  • Adresa
    Belgrade, Stari Grad Urban Municipality, City of Belgrade, Central Serbia, 11000, Serbia, Beograd
  • Website
    http://www.animalhope.org.rs

0ocena

Telefon:063.868.27.20
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd