Splav Corso

Splav Corso

Informacije

43494474_1168645053301856_1137115960533057536_n
0

0ocena

POPULARNO

Splav Corso

Splav Corso / Korzo - Cafe / Restaurant
Jedini splav na Savi bez zidova!
� Live music

Lokacija

Informacije o kontaktu

  • Adresa
    Cruise Splav Cocktail Bar, Omladinskih brigada, Sava Quay, Блок 70а, New Belgrade Urban Municipality, Belgrade, City of Belgrade, Central Serbia, 11000, Serbia, Novi Beograd
  • Telefon
  • E-mail
    splavcorso@gmail.com
  • Website
    http://www.korzo.rs/

0ocena

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd