Rakovica – Prihvatilište

Rakovica – Prihvatilište

Informacije

zem
0

0ocena

POPULARNO

Rakovica – Prihvatilište

Prihvatilište u Rakovici predstavlja Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse. Prihvatilište u Rakovici predstavlja prijemno mesto za sve napuštene pse koji nisu prošli Program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada Beograda.

Nakon obavljenog pregleda i trijaže, napuštene životinje se trajno obeležavaju (čipuju), zatim se sterilišu ili kastriraju, a nakon toga se smeštaju u postoperativni deo gde se nalaze na postoperativnom tretmanu. Po završetku se vakcinišu protiv besnila.

Ovo prihvatilište čine savremeni predoperativni i postoperativni blokovi, prijemna ambulanta, operaciona sala u kojoj se vrši sterilizacija, laboratorija, kupatilo za pse, magacini, posebne prostorije za pripremu hrane, boksovi za pse i edukacioni centar.

U edukacionom centru postoje sale za predavanja i prezentacije, kao i prostorije u kojima doktor veterinarske medicine može prikazati psa - predviđenog za moguće usvajanje i tom prilikom dati zainteresovanima sve potrebne informacije i o psu kao i o načinu držanja i odgajanja pasa.

U okviru prihvatilišta rade doktori veterinarske medicine, veterinarski tehničari, zoohigijeničari. Rad u prihvatilištu je organizovan u smenama.

Posete za građanstvo dozvoljene su radnim danima od 10 do 12 časova, kada je predviđeno i vreme za sve zainteresovane potencijalne usvojioce napušetnih pasa.

Lokacija

Informacije o kontaktu

0ocena

Telefon:
Email: info@kuckuc.rs
Srbija
11000 Beograd